ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สคช. หนุน กปน.ยกระดับบุคลากรในสาขาธุรกิจประปาให้เป็นมืออาชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

20.06.2567
345 View

สคช. หนุน กปน.ยกระดับบุคลากรในสาขาธุรกิจประปาให้เป็นมืออาชีพ ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะ เข้าพบนายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประปา ซึ่งการประปานครหลวงได้มีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมีการจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ สถาบันเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของการประปานครหลวง ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ และให้มีทักษะตามมาตรฐานอาชีพ จึงเตรียมขยายขอบข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกันให้มากขึ้นในการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม ในสาขาธุรกิจประปาต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ