ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. พร้อมร่วมมือ PDPC และธนาคารกรุงไทย ยกระดับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

20.05.2567
346 View

สคช. พร้อมร่วมมือ PDPC และธนาคารกรุงไทย ยกระดับการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในการแถลงข่าวโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับอุดมศึกษา (PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการแถลงข่าวโดยย้ำว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องรู้ ถึงแม้จะเป็นกฎหมายใหม่ที่เพิ่งมีการบังคับใช้ แต่เป็นกฎหมายที่สำคัญ เพื่อเป็นการคุ้มคอรงสิทธิส่วนบุคคลของตัวเอง เพราะหากหลุดรั่วไปก็จะสุ่มเสี่ยงให้มิจฉาชีพนำมาก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบที่ดีในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

นางสาวจุลลดา ระบุว่า สถาบันพร้อมให้การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสถาบันซึ่งทำงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่พร้อมให้การรับรองความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของผู้ที่ประกอบอาชีพคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Protection Officer ซึ่งมาตรฐานอาชีพนี้ก็จะตอบโจทย์โครงการนี้ที่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ ความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก็สามารถเก็บสะสมสมรรถนะเหล่านี้ที่สถาบันพร้อมออกเป็นหนังสือรับรองสมรรถนะให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ถึงแม้จะยังไม่ได้ประกอบอาชีพด้าน DPO ก็ตาม แต่เมื่อเก็บครบทุกหน่วยสมรรถนะ และต้องการประกอบอาชีพนี้ก็สามารถขอรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเป็นการการันตีความรู้ ความสามารถและนำไปใช้ประกอบการเข้าทำงานในอนาคตได้

ทั้งนี้โครงการ PDPA Challenge 2024 ซึ่งมีกำหนดแข่งขันในวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีการแข่งขันที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาจากต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ