ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ร่วม ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ บรรยายแนวทางการพัฒนาบุคลากรและนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการ

21.08.2566
2,763 View

นางสาววรชนาธิป  จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมกันบรรยายในการประชุมแนวทางการพัฒนาบุคลากรและนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาบุคลากรและนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในสถานประกอบการ ของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไปสู่การต่อยอดในอาชีพอื่นๆ ของสายงานโลจิสติกส์ และการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการด้วยการเชื่อมโยงหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI E-Training) ให้พนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ง่าย สามารถเข้าเรียนทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และผลการฝึกอบรมจะนำเข้าสู่ระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio)

หลังจากที่ทางบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำ บันทึกความร่วมมือ MOU กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่ง LEO เป็นองค์กรต้นแบบในการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในสถานประกอบการนั้น ดังนั้น ทาง LEO จึงเรียนเชิญคณะผู้บริหารสถาบันฯ มาบรรยายถึงความร่วมมือดังกล่าวให้กับพนักงานทั้งหมด กว่า 300 รายได้ฟัง เพื่อให้เข้าใจหลักการและรับทราบถึงวิสัยทัศน์ของการพัฒนาบุคลากรของทางสถาบัน และของผู้บริหาร LEO ต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ