ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มิ.ย.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 ชูศักยภาพคนไทยด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ

28.06.2567
426 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 ชูศักยภาพคนไทยด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีเปิดงาน THACCA SPLASH - Soft Power Forum 2024 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขณะเดียวกันยังมี พร้อมนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายเศรษฐา ระบุว่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างเวทีการรวมพลังของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของรัฐบาล ซึ่งเกิดจากความตั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยการผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นอุตสาหกรรมที่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมได้ ผ่านพื้นฐานทางวัฒนธรรม โดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากพัฒนาคนผ่านโครงการ 1 ครอบครัว 1 SoftPower หรือ OFOS กลางน้ำก็จะมีการออกกฎหมายตั้งหน่วยงาน THACCA ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 ด้าน มีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ขั้นปลายน้ำ THACCA ก็จะเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ประสานกับต่างประเทศ เพื่อนำ Soft Power ของไทย ไปเผยแพร่ในตลาดให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ มุ่งปักหมุดใน 3 สร้าง คือ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ และสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Soft Power ของไทยผ่านการเรียนรู้ case study ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ
โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ OFOS เพื่อบ่มเพาะกำลังคนในอุตสาหกรรม ยกระดับเป็นแรงงานทักษะสูง และนำไปสู่การรับคุณวุฒิวิชาชีพผ่านโครงการด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ