ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. รวมพลภาคธุรกิจ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

12.07.2566
4,551 View
สคช. รวมพลภาคธุรกิจ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
12 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพมหานคร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงาน “รวมพลหนุนคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อคนทำมาหากิน” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศ ประกอบไปด้วย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และสมาคมโรงแรมไทย ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อสร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในสถานประกอบการ โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบัน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานประกอบการ อาทิ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน SME D Bank บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด Global Healthcare Accreditation ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ร่วมในงาน
นายนคร กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้น เป็นการรวมพลต้นแบบภาคธุรกิจครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่ให้การยอมรับและใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิของประเทศไทย ที่เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา สร้างโอกาสให้กำลังแรงงานได้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น และยกระดับเป็นกำลังแรงงานคุณภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศให้สูงขึ้นด้วย
ดร.ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานประสบการณ์ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ในสถานประกอบการให้มีคุณภาพจนได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งล่าม นักแปลภาษาทางการแพทย์ และนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นบุคลากรที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงการรักษาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการถึงความปลอดภัย และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ในมุ่งสู่การเป็น Medical & Wellness Destination ของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการมีความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนผู้ประกอบอาชีพในโรงแรม ในสังกัดสมาคมโรงแรมไทย ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อการยกระดับกำลังคนในสถานประกอบการให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ รองรับการกลับมาฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวภายหลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเดินหน้า ผลักดันให้เกิดการรับรองหลักสูตรพนักงานแม่บ้านโรงแรม ส่งผลให้พนักงานในกลุ่มพนักงานต้อนรับ กลุ่มแม่บ้านโรงแรมได้รับโอกาสพัฒนาบริการอย่างมีคุณภาพ และยังแก้ไขปัญหาขาดแคลนแม่บ้านที่ให้บริการในโรงแรมอีกด้วย
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เห็นความสำคัญของคุณภาพของพนักงานเป็นปัจจัยแรก ที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ การรับรองมาตรฐานอาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ และยังนำไปสู่การได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
นางสาวนาทีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานบริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า ใช้มาตรฐานอาชีพสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ครอบคลุม ทุกตำแหน่งตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่พนักงานบริการในร้าน พนักงานครัว ผู้จัดการร้าน ต่อยอดไปถึงในครัวกลาง ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับพนักงานของฟู้ดแพชชั่น ให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างการยอมรับ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าการให้บริการของพนักงานร้านอาหาร ได้คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตามแบบฉบับของมืออาชีพ
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ