สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

 24-09-2561    356
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี
มาตรฐานอาชีพ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบแสงและเสียงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านบันเทิง อาทิเช่น ธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ ธุรกิจการจัดการแสดงสด ธุรกิจการจัดงานประชุม ฯลฯ ซึ่งนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียงคือผู้ที่ทำงานด้านแสงและเสียงในสถานที่ต่างๆ อัตราการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบแสงและเสียงเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาคแรงงานในอุตสาหกรรมนี้มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MUB

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ