สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

 03-04-2563    183
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรฐานอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUMระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ