สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล

 03-04-2563    405
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
มาตรฐานอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ILS

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ