สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

 24-09-2561    280
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
มาตรฐานอาชีพ

การฝึกอบรมในสถานประกอบการเป็นการฝึกที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ คือความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่แท้จริง การฝึกอบรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานใหม่ให้มีความรู้ ทักษะให้สามารถทำงานกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สถานประกอบการใช้อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการฝึกอบรมยกระดับพนักงานเก่าให้มีความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้นด้วย
กล่าวได้ว่าทุกสถานประกอบการล้วนแล้วแต่ก็มีครูฝึกในสถานประกอบการอยู่แล้ว แต่การฝึกอบรมนั้นอาจจะไม่เป็นระบบ และครูฝึกในสถานประกอบการเองส่วนใหญ่ก็ขาดความรู้ทักษะในการฝึกอบรมที่เป็นระบบในการที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะอย่างถูกต้อง
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/EDSระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ