สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม

 21-06-2559    1,122
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม

งานศิลปหัตถกรรม เป็นงานการฝืมือ โดยใช้วัสดุตามท้องถิ่นนั้นๆ มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะ และมีวิวัฒนาการไปตามสภาพการณ์ของสังคมที่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังต่างประเทศทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=9573&OCC=WIC

SITEMAP