สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

 20-06-2559    2,391
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
มาตรฐานอาชีพ

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) ที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและความเที่ยงตรง ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MLDระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ