สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด

 13-07-2559    2,055
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
มาตรฐานอาชีพ

อาชีพแม่บ้านมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบ้านประเภทอยู่อาศัย ซึ่งเจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวต้องออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจสถานประกอบการทุกแขนงต้องการพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ จัดสถานที่ในโอกาสต่างๆดูแลจัดอาหารในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในวัยต่างๆ ของครอบครัวปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพแม่บ้านมีจำนวนมากกว่า 400,000 คน และสร้างเม็ดเงินสะพัดสูงถึง27,000 ล้านบาทโดยอัตราค่าจ้างนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงานและความพึงพอใจของนายจ้างดังนั้นมาตรฐานอาชีพแม่บ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับให้ผู้ประกอบอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HKPระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ