สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

 20-06-2559    1,915
สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
มาตรฐานอาชีพ

ระบบมาตรวิทยา นอกจากจะมีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการวัด ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต ในสังคมมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการค้า ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านสุขภาพ ดังนั้นการบุคลากรในสาขาวิชาชีพมาตรวิทยา จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในทำงานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MATระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ