สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

 21-06-2559    1,227
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

หนังสือเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ความคิดวิทยาการทุกด้านที่มนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และบันทึกไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=10072&OCC=PUB

SITEMAP