สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา

 26-08-2557    3,221
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา

ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่ภาครัฐมียุทธศาสตร์สนับสนุนส่งผลให้สามารถนำรายได้เงินตราต่างประเทศและกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยในปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และสามารถสร้างชื่อเสียงความเป็น Thai spa โด่งดังไปทั่วโลกทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรในสาขาอาชีพต้องมีความรู้และสมรรถนะมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ยิ่งไปกว่านั้นหากประเทศไทยจะรักษาความเป็นผู้นำของธุรกิจสปาก็ควรเร่งพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นระบบ

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=4455&OCC=SPA

 

SITEMAP