สมัครสมาชิก
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร
กรุณาอ่าน “รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร”
เพื่อประโยชน์ของท่าน
02-035-4900
 • STEP 01
  รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร
 • STEP 02
  กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
 • STEP 03
  ยืนยันอีเมล์สมัครสมาชิก
 • STEP 04
  ยืนยันสมัครสมาชิกเรียบร้อย

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ผู้สมัครยินยอมให้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด

6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
register