ข่าวมาตรฐานอาชีพ

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ..
09-02-2561 more information
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าหารือในการขึ้นเป็นองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจจัดดอกไม้ การบริการสุขภาพ และ การท่องเที่ยวการโรงแรม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษต..
07-02-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมคณะรับรองฯ เพื่อสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 17 ..
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ร่ว..
06-02-2561 more information
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics a..
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง..
06-02-2561 more information
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมต้อนรับ คุณศิริ จิระพงษ์พันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน และผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศย..
30-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมแนวทางความร่วมมือ การพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อง..
30-01-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SMART HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักบริหารทรัพยากรบุค..
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สคช. ร่วมประช..
30-01-2561 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเกษตร ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหา..
30-01-2561 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ พร้อมคณะทำงานจัดทำหน่วยสมรรถนะย่อยในแต่ละชั้นคุณวุฒิ