ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"สคช. จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อน Smart 4 Foo..
03-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
กิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า"
22-01-2562 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ดร.ดรุณี แก้วม่วง มหาวิทย..
สคช.จับมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมมือพัฒนาศักยภาพ "คน" ตั้..
22-01-2562 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถ..
18-01-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)"ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 "
งาน" อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้"
11-01-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ฯ
การประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs
10-01-2562 more information
การประชุมบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs แนวทางการจัดทำโครงการด้าน Reskill
สคช.สร้างความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
10-01-2562 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางลงพื้นที่สร้างความร่วมมือและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"