ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สคช.ร่วมจัดงานกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "กลยุท..
14-03-2562 more information
สคช.ร่วมจัดงานกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร (HR and HR Capabilities Development for Business Transformation)"
สคช. ร่วม MOU 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้น..
15-03-2562 more information
สคช. ร่วม MOU 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ปั้นอาชีพชุมชนรอบนิคมพันรายสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ท้องถิ่น
สคช. ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวยที่เห็นความสำคัญของมาตร..
13-03-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้ารับรางวัล Hair & Beauty Awards 2019 ในฐานะองค์กรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกวิชาชีพ ยกระดับกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย พัฒนาทักษะ ต่อยอดความก้าวหน้า มีมาตรฐานในระดับสากล รางวั..
สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ยกระดั..
11-03-2562 more information
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผ่านกิจกรรมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการประเมินฯ
SME D Bank จับมือ สคช. ลงนาม MOUยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอ..
05-03-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผ่านกิจกร..
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุ..
25-02-2562 more information
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด
" สคช. ผนึกกำลัง ออมสิน ...ต่อยอด "สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ"
16-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพของคนไทย โดยพิจารณาจากผู้ที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
“สคช. ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชา..
07-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) เมื่อวันที 5 กุมภาพันธ์ 2562