ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
คณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเยี..
05-11-2561 more information
คณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท เฮลท์ ล้านนา สปา
สคช. ลงนามกับ ม. พะเยาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
05-11-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน ) ลงนามกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบ..
02-11-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21
"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."..
01-11-2561 more information
"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."… พร้อมความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและ สคช. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
“สคช. เดินหน้าเวทีระดับโลก ร่วมประชุมด้านการรับรองในเวทีสากล..
25-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum:IAF) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561
ช่างทำผมมืออาชีพยุคใหม่การันตีความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
22-10-2561 more information
ช่างทำผมมืออาชีพยุคใหม่การันตีความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
ช่างผมไทยรวมพลัง ทำดีเทิดไท้น้อมใจรำลึก องค์ภูมิพลมหาราชา
08-10-2561 more information
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบทรงผมนานาชาติณรงค์องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้บริการฟรี ตลอดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน