ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
SME Bank หารือผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับมาต..
07-01-2562 more information
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (SME Bank) พร้อมคณะ เข้าพบ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร
รองนายกฯ มอบนโยบายและให้กำลังใจ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การ..
04-01-2562 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ..
สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล
06-12-2561 more information
(วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ William Angliss Institute (ออสเตรเลีย) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านการประกอบอาหารสู่มาตรฐานนานาชาติ
"ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมส..
29-11-2561 more information
ผู้บริหาร สคช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร อาชีพธุรกิจเสริมสวย และธุรกิจบริการสุขภาพ ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิ..
27-11-2561 more information
สถาบันคถณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานงานระบบขนส่งทางราง 2562-2565 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงแรมเอเช..
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส..
27-11-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
“สคช. นำร่องกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสินในงาน Thailand Street ..
27-11-2561 more information
“สคช. นำร่องกิจกรรมร่วมกับธนาคารออมสินในงาน Thailand Street Food ช้อปเพลิน เดินชิม" ณ ตลาดวชิรา อ.เมือง จ.สงขลา” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
การประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาช..
07-11-2561 more information
การประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ