ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 อ่านต่อ
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 อ่านต่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพและ..
14-08-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ Victoria University of Wellington
08-08-2014 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทำพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ Professor Roberto Rabel, Pro Vice-Chancellor, International จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
02-09-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
22-07-2014 อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) คุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสน..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐ..
26-09-2014 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดำเนินการจ้างสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และได้จัดอบรมหลัก..


SITEMAP