ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และเชฟธิติ เหมภัทรกนก ท..
06-03-2562 more information
ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และเชฟธิติ เหมภัทรกนก ที่ปรึกษาจาก Chef's kichen ร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น1
สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ยกระดั..
11-03-2562 more information
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผ่านกิจกรรมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการประเมินฯ
SME D Bank จับมือ สคช. ลงนาม MOUยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอ..
05-03-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ผ่านกิจกร..
“สคช.เปิดแผนยุทธศาสตร์องค์กร รับฟังความเห็นสู่การทบทวนและพั..
05-03-2562 more information
“สคช.เปิดแผนยุทธศาสตร์องค์กร รับฟังความเห็นสู่การทบทวนและพัฒนาแผนฯ เพื่อให้สอดคล้องและทันกันบริบทของประเทศ” สคช. หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานระดมความเห็นทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒ..
สคช. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาน..
28-02-2562 more information
มื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดสัมมนานำเสนอข้อมูลผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชา..
"จับตาก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไฟฟ้า สู่การแข่งขันระดับอาเซียนด..
26-02-2562 more information
สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดสัมมนาเผยแพร่และแถลงข่าว การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่ 2 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัช..
"สคช.ระดมความเห็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนอาชีพช่างกายอุปกรณ์ เพ..
14-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวรรกรรมชีวการแพทย์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุ..
25-02-2562 more information
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด