ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สคช.ร่วมจัดงานกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "กลยุท..
14-03-2562 more information
สคช.ร่วมจัดงานกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนาในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทีม HR เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กร (HR and HR Capabilities Development for Business Transformation)"
สคช. ร่วม MOU 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้น..
14-03-2562 more information
สคช. ร่วม MOU 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ปั้นอาชีพชุมชนรอบนิคมพันรายสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ท้องถิ่น
สคช. ร่วม MOU 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้น..
15-03-2562 more information
สคช. ร่วม MOU 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ปั้นอาชีพชุมชนรอบนิคมพันรายสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ท้องถิ่น
สคช. ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวยที่เห็นความสำคัญของมาตร..
13-03-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้ารับรางวัล Hair & Beauty Awards 2019 ในฐานะองค์กรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกวิชาชีพ ยกระดับกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย พัฒนาทักษะ ต่อยอดความก้าวหน้า มีมาตรฐานในระดับสากล รางวั..
ถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ..
09-03-2562 more information
ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร เข้าร่วมสังเกตการณ์ประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้..
Standards for In-Company Trainers in ASEAN Countries
09-03-2562 more information
Standards for In-Company Trainers in ASEAN Countries
ผู้แทน สคช. พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ดร.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีค..
08-03-2562 more information
ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย รัตตนพล โตทิพย์ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ดร.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วม สังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะของบ..
ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อ..
08-03-2562 more information
ผู้แทนจากสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ