ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
" สคช. ผนึกกำลัง ออมสิน ...ต่อยอด "สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ"
16-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพของคนไทย โดยพิจารณาจากผู้ที่มีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
“สคช. ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชา..
07-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) เมื่อวันที 5 กุมภาพันธ์ 2562
สคช.เข้าถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรรา..
06-02-2562 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิสิฐ รังสฤษ์ฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสว..
"สคช.ปักธงยกระดับมาตรฐานอาชีพกลุ่มสร้างสรรค์และบันเทิงนำส่งค..
03-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์และบันเทิง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ยกระดับกลุ่มอาชีพออกแบบและสร้างสรรค์
"สคช. จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมขับเคลื่อน Smart 4 Foo..
03-02-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
"สคช.ประเมินสมรรถนะฯ อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง...ครั้งแรกของ..
28-01-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพประเมินฯ อาชีพช่างติดตัั้งระบบเสียง ชั้น 1 นับเป็นมาตรฐานอาชีพครั้งแรกในประเทศไทย
"นำร่องการประเมินฯ อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี (Street Foo..
28-01-2562 more information
สคช.ลงพื้นที่ภาคใต้ ประเมินสมรรถนะประเมินฯ อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี กลุ่มลูกค้าธนาคารออมสิน ณ ตลาดนัดวชิรา จังหวัดสงขลา
กิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า"
22-01-2562 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ดร.ดรุณี แก้วม่วง มหาวิทย..