ข่าวมาตรฐานอาชีพ

ชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมพบกับงาน "Smart HR 4.0..
19-01-2561 more information
งานที่รวมควาเป็นที่สุดของการยกระดับความเป็นมืออาชีพในโลกของงานบริหารบุคคล ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในยุค 4.0
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรั..
30-11-2560 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบา..
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหา..
23-01-2561 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ใ..
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ..
22-01-2561 more information
นายวัชรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ณ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม. มหาวิทย..
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ..
22-01-2561 more information
วันที่ 16 มกราคม 2561 นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ..
22-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 2
การประชุมคณะทำงานสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า ..
04-01-2561 more information
นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชุมหารือเพื่อเดินหน้า..
24-11-2560 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับ เชฟ ชุมพล แจ้งไพร กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี เมื่อวันที่ 23 พ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แ..
07-03-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมงานออกบูธประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริการยานยนต์ ในงาน สัมมนาประจำปี 2560 ของบริษัท ทีโอ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการ..
10-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเข้ากับการจัดการอาชีวศึกษา ครั้..