ข่าวมาตรฐานอาชีพ

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นก..
25-05-2561 more information
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน..
รองนายกฯ ประจิน นำทีม สคช.ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบคุณวุฒิ ย้ำสาข..
21-05-2561 more information
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องปร..
สคช.ลงพื้นที่จันทบุรี สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา ยกระดับ..
15-03-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา มุ่งให้เกิดการเข้าประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนในวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพ
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอ..
14-02-2561 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับการให้บริการ Street food ให้มีมาตรฐานในระดับสากล สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ก..
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ..
09-02-2561 more information
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าหารือในการขึ้นเป็นองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจจัดดอกไม้ การบริการสุขภาพ และ การท่องเที่ยวการโรงแรม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษต..
07-02-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมคณะรับรองฯ เพื่อสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 17 ..
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ร่ว..
06-02-2561 more information
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics a..
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง..
06-02-2561 more information
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมต้อนรับ คุณศิริ จิระพงษ์พันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน และผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศย..
30-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมแนวทางความร่วมมือ การพัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ให้มีมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพ
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อง..
30-01-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน "SMART HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักบริหารทรัพยากรบุค..