ข่าวมาตรฐานอาชีพ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรั..
30-11-2560 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบา..
สคช.ลงพื้นที่จันทบุรี สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา ยกระดับ..
15-03-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา มุ่งให้เกิดการเข้าประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างกำลังคนในวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอาชีพ
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอ..
14-02-2561 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับการให้บริการ Street food ให้มีมาตรฐานในระดับสากล สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ก..
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ..
09-02-2561 more information
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบค.4 และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าหารือในการขึ้นเป็นองค์กรรับรองฯ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจจัดดอกไม้ การบริการสุขภาพ และ การท่องเที่ยวการโรงแรม
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษต..
07-02-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมประชุมคณะรับรองฯ เพื่อสรุปกระบวนการประเมิน ผลการประเมิน และประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 17 ..
ผอ.สำนักรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ร่ว..
06-02-2561 more information
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics a..