ต่างชาติชื่นชม! มาตรฐานอาชีพไทย สมเป็นมืออาชีพระดับสากล
13-11-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ยกช่างเสริมสวยไทยสู่เวทีโลก ในการประชุมร่วมกับ International Professional Standards Network (IPSN) สมาคมวิชาชีพธุรกิจความงามเวทีสากล จนต่างชาติออกปากชมการจัดทำมาตรฐานอาชีพของ สคช. พร้อมเต..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะกรรมการกรอบ..
30-10-2019 อ่านต่อ
“คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRFC) ให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย (National Qualification Framework) สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Reference Framework) ใ..
การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills Kaza..
27-08-2019 อ่านต่อ
การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills Kazan 2019) วันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมง..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ Kangan Institute ..
22-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ Kangan Institute ออสเตรเลีย จัดการอบรม International Skills Training เพื่อพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สอบและบุคลากร สคช. ให้สามารถพัฒนาการประเมินสมรรถนะให้เที่ยงตรง เชื่อมั่นได้..
Oualifications Frameworks and Recognition in the Digital Era..
26-06-2019 อ่านต่อ
คุณวุฒิวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (2)
คุณวุฒิวิชาชีพ โอกาสในการทำงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
22-05-2019 อ่านต่อ
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฝ่ายวิชาการและ นายพุทธิกร รัชตะทรัพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้แทน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา แ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ IITP ประเทศ..
27-12-2018 อ่านต่อ
ด้วย ความร่วมมือระหว่าง สคช และ Institute for Information & Communications Technology Promotion (IITP) สคช. ได้รับเชิญจาก IITP เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล TOPCIT Awards Ceremony ประจำปี 2018 ซึ่งมีนักศึกษาไทยที่ได้ผลคะแ..
งานสัมมนา 2018 ASEAN+3 HRD Forum
13-11-2018 อ่านต่อ
(วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนากำลังคนในยุค 4.0


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
news