ข่าวการประเมินฯ

ชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมพบกับงาน "Smart HR 4.0..
19-01-2561 more information
งานที่รวมควาเป็นที่สุดของการยกระดับความเป็นมืออาชีพในโลกของงานบริหารบุคคล ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในยุค 4.0
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรั..
30-11-2560 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน องค..
23-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น2
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติด..
23-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิ..
22-01-2561 more information
เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณวุฒิวิชาชีพชั..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนา..
22-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยและสถานที่ทดสอบเพิ่มเติม ในการร่วมมือจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ส..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจปร..
19-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน (ต่ออายุ) องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร และสาขาว..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน (ต่ออายุ) อง..
19-01-2561 more information
วันที่ 16 มกราคม 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน (ต่ออายุ) เพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง นักวิชาการประเมินผล..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
16-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ ฝ่ายครัวการบิน บริษัทกา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน (ต่ออายุ) สถ..
15-01-2561 more information
วันที่ 5 มกราคม 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมิน(ต่ออายุ)เพื่อให้การรับรองสถานที่ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย โดย..