ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “ความสำคัญข..
28-08-2561 more information
(วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นก..
25-05-2561 more information
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน..
ช่างผมไทยรวมพลัง ทำดีเทิดไท้น้อมใจรำลึก องค์ภูมิพลมหาราชา
08-10-2561 more information
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบทรงผมนานาชาติณรงค์องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้บริการฟรี ตลอดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"TPQI ยินดี นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง ร่วมเปิดตัวหลักสู..
01-10-2561 more information
"TPQI ยินดี นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง ร่วมเปิดตัวหลักสูตร ปวส. และ ปริญญาตรี นายหน้าอสังหาฯ ต่อยอดผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
"สคช.ชื่นชมช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ…มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิช..
01-10-2561 more information
"สคช.ชื่นชมช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ…มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
"สคช. ร่วมงานเสวนาและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ .. การพัฒนาเกษ..
01-10-2561 more information
"สคช. ร่วมงานเสวนาและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ .. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์