ข่าวกิจกรรมทั่วไป

"สคช.เปิดบ้าน ม่วนใจ๋ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์"
22-04-2562 more information
"สคช.เปิดบ้าน ม่วนใจ๋ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์" สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานรดน้ำขอพรผู้บริหารและทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้แนวคิด "สคช.ม่วนใจ๋ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์..
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"สคช.เปิดบ้าน ม่วนใจ๋ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์"
22-04-2562 more information
"สคช.เปิดบ้าน ม่วนใจ๋ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์" สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานรดน้ำขอพรผู้บริหารและทำบุญเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ภายใต้แนวคิด "สคช.ม่วนใจ๋ ขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์..
ความคืบหน้าการพัฒนาประเทศด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)
22-04-2562 more information
ความคืบหน้าการพัฒนาประเทศด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) " สคช. หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนใน 7 กลุ่มสาข..
สคช ร่วมงาน "หาดใหญ๋ ฟู้ดพาราไดซ์ 2019" ประชาสัมพันธ์ ตรา "ม..
10-04-2562 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงานเสวนาสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่ และหาดใหญ่ฟู้ดพาราไดซ์ 2019 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ทั้งนี้มีสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนมาเลเซีย..
Street food on Tour
04-04-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดแสดงนิทรรศการ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มาร่วมงาน Street food on Tour
"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต