ข่าวกิจกรรมทั่วไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐาน..
19-09-2560 more information
การลงนามความร่วมมือระหว่างนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน ทั้งนี..
กปน.จับมือกับ สคช. พัฒนาทักษะไอที
02-08-2560 more information
การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศความพร้อม หนุนเข้าประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลแก่บุคลากร ด้านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ย้ำความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประเมินฯ นำไปสู่การพัฒนาศ..
สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพก้าว..
02-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ทีเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรม ผู้บริหารภาครัฐ ตัวแทนจากองค์กรสากล ทั้งในและต่างประเทศ ระดมความเห็น และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดก..
สคช. กับการพัฒนากำลังคนในระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อ..
01-05-2560 more information
สคช.จะพาไปพบคำตอบ รับวันแรงงานกับความสำคัญของกำลังคนในอาชีพ ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนพัฒนาเศษฐกิจและการขนส่งระดับประเทศ
รวมพลังคนภาครัฐประชาพิเคราะห์พัฒนาทักษะดิจิทัล
20-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. จัดงานประชาพิเคราะห์ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระดมความเห็นจากผู้แทนผู้บริหารระดับสู..
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐาน..
19-09-2560 more information
การลงนามความร่วมมือระหว่างนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน ทั้งนี..
สคช.ร่วมงาน เพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน SMEs มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0
15-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เข้าร่วมงาน เพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน SMEs มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 Stem Workforce Towards Thailand 4.0 โดยกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น
ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้..
13-09-2560 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนพดล ปิยะตระภูมิ และนาวาตรีหญิงกิตติยา เอ็ฟฟานส์ รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ ของสถาบันรับรองคุณภา..
สคช. จับมือ ICDL พาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยมาตรฐานสากล
13-09-2560 more information
รัฐจับมือสากล เดินหน้าในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเครื่องมือ ประเมิน มาตรฐานสากล รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ตามรอยยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พัฒนาคนพัฒนาเ..
ข้าราชการไทย 2400 คน เตรียมความพร้อมเข้าประเมินทักษะไอที
07-09-2560 more information
ความคืบหน้าล่าสุด การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. กับ สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ.
รัฐยกระดับกำลังคนในภาครัฐ ขับเคลื่อน ข้าราชการ 4.0 ด้าน สคช..
04-09-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมงาน การประชุมระหว่างส่วนราชการ โดย สำนักงาน ก.พ. เพื่อร่วมงานเสวนาทิศทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการสร้างการมีส่วนร่วม..
งานสัมมนา “ การเปรียบเทียบคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะ เพื่อนำไ..
29-08-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดงาน “การเปรียบเทียบคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะ เพื่อนำไปสู่การยอมรับประกาศนียบัตรโดยผู้ประกอบการ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแก..