ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพก้าว..
02-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ทีเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรม ผู้บริหารภาครัฐ ตัวแทนจากองค์กรสากล ทั้งในและต่างประเทศ ระดมความเห็น และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดก..
สคช. กับการพัฒนากำลังคนในระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อ..
01-05-2560 more information
สคช.จะพาไปพบคำตอบ รับวันแรงงานกับความสำคัญของกำลังคนในอาชีพ ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนพัฒนาเศษฐกิจและการขนส่งระดับประเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
24-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/I..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
19-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวั..
19-07-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สคช. เสริมพลังคนไทย 4.0 ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มอ..
14-07-2560 more information
อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นอาชีพที่ทำเงินได้จริง ได้เงินเร็ว และได้เงินเป็นก้อนใหญ่ มีคนมากมายที่อยากเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงร่วมกับภาคเอกชน จัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ..
ความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชา..
13-07-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ร่วมหารือกรมประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางการความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้านการสื่อสาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ..
13-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามข้อบังคับของสคช.” ซึ..
สคช.กระตุ้นคนไทยตื่นตัวด้านทักษะความรู้ดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4...
07-07-2560 more information
‘ICDL Digital Challenge 2017’ เฟ้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวกะทิดิจิทัล โดยการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ..
06-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ซึ่งเป็นห..