ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สคช ร่วมงาน "หาดใหญ๋ ฟู้ดพาราไดซ์ 2019" ประชาสัมพันธ์ ตรา "ม..
10-04-2562 more information
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 เข้าร่วมงานเสวนาสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดใหญ่ และหาดใหญ่ฟู้ดพาราไดซ์ 2019 ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ทั้งนี้มีสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนมาเลเซีย..
Street food on Tour
04-04-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดแสดงนิทรรศการ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มาร่วมงาน Street food on Tour
"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2562 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. Kick off เปิดตัวแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก..
28-03-2562 more information
คช. Kick off เปิดตัวแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน คาดช่วยประเทศส่งต่อมาตรฐานอาชีพสู่ภาคการศึกษา สร้างคนคุณภาพสู่ภาคเศรษฐกิจ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบร..
18-03-2562 more information
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อาชีพผู้ดูแลเด็ก
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ​วิชาชีพ​ สาขาอัญมณีและเคร..
14-03-2562 more information
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ​วิชาชีพ​ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ​
ผู้แทนสถาบันคุณวุมิวิชาชีพร่วมสังเกตการณ์ประเมิน อาชีพผู้ประ..
06-03-2562 more information
ผู้แทนสถาบันคุณวุมิวิชาชีพร่วมสังเกตการณ์ประเมิน อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือ..
06-03-2562 more information
มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ