ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นก..
25-05-2561 more information
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน..
รองนายกฯ ประจิน นำทีม สคช.ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบคุณวุฒิ ย้ำสาข..
21-05-2561 more information
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องปร..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชี..
26-07-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สอบ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
23-07-2561 more information
เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร..
"นำร่องผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น จ.แพร่ ขานรับมาตรฐาน Digi..
23-07-2561 more information
"นำร่องผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น จ.แพร่ ขานรับมาตรฐาน Digital literacy สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ"
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖
29-06-2561 more information
(วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนัก รักษาการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 นางสาววยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายแล..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
25-06-2561 more information
เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 รุ่น 3" ซึ่งเป็นห..
สคช.จับมือ มทร.พระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีฯ หนุนนักบัญชียุค 4..
13-06-2561 more information
สคช.จับมือ มทร.พระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีฯ หนุนนักบัญชียุค 4.0 ทดสอบความเป็นมืออาชีพกับ สคช.
กระทรวงยุติธรรม นำธงหน่วยงานในสังกัดร่วมพัฒนาทักษะไอซีทีกับ ..
30-05-2561 more information
กระทรวงยุติธรรม นำธงหน่วยงานในสังกัดร่วมพัฒนาทักษะไอซีทีกับ สคช. จับมือกันทำงาน ยกระดับศักยภาพบุคลากร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศออสเตรเล..
04-06-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศออสเตรเลีย พัฒนา และสนับสนุนให้มาตรฐานอาชีพได้รับการยอมรับในระดับสากล