ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นก..
25-05-2561 more information
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน..
รองนายกฯ ประจิน นำทีม สคช.ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบคุณวุฒิ ย้ำสาข..
21-05-2561 more information
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่มอบนโยบายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องปร..
สคช.จับมือ มทร.พระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีฯ หนุนนักบัญชียุค 4..
13-06-2561 more information
สคช.จับมือ มทร.พระนคร และสมาคมผู้สอบบัญชีฯ หนุนนักบัญชียุค 4.0 ทดสอบความเป็นมืออาชีพกับ สคช.
กระทรวงยุติธรรม นำธงหน่วยงานในสังกัดร่วมพัฒนาทักษะไอซีทีกับ ..
30-05-2561 more information
กระทรวงยุติธรรม นำธงหน่วยงานในสังกัดร่วมพัฒนาทักษะไอซีทีกับ สคช. จับมือกันทำงาน ยกระดับศักยภาพบุคลากร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศออสเตรเล..
04-06-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศออสเตรเลีย พัฒนา และสนับสนุนให้มาตรฐานอาชีพได้รับการยอมรับในระดับสากล
สคช.ร่วมงาน BIBB Congress 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำล..
08-06-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย Federal Institute of Vocational Education and Training (BIBB) หรือ BIBB Congress 2018 กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ ..
"อบจ.แพร่ พร้อมประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลภายในเดือนมิถุนายน น..
08-06-2561 more information
"อบจ.แพร่ พร้อมประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลภายในเดือนมิถุนายน นี้"
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 นางสาววรชนาธิป จันทนู..
08-06-2561 more information
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 นางสาววรชนาธิป จันทนู ได้นำเสนอภารกิจ สคช. และความสำคัญในการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล
"โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ประเมินสม..
08-06-2561 more information
"โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมเป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล ให้กับข้าราชการท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง"
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นก..
25-05-2561 more information
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน..