ข่าวกิจกรรมทั่วไป

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 อ่านต่อ
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะท..
21-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)หรือ สคช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ” โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เป็นประธานเปิดการประชุม การนี้ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบ..
การประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2562 (สัญ..
19-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 6/2562 (สัญจร) ณ สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี
การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ..
14-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงานสัมมนาการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สู่กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ เพื่อแนะนำหลักการพิจารณาและการปรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ 8 ระดับ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริ..
18-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการศึกษาเอกชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับการประเมิ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโ..
14-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 โดย ผอ นิธิ..
งานสัมมนา “Stakeholder Engagement กับการจัดทํามาตรฐานอาชีพแ..
06-06-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “Stakeholder Engagement กับการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ” เมื่อวันพฤหัสสับดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
"ผู้บริหาร สคช.ร่วมงานวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2562"
05-06-2019 อ่านต่อ
"ผู้บริหาร สคช.ร่วมงานวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2562"
“ผู้ว่าฯ พิษณุโลก พร้อมผลักดัน…อปท. 103 แห่งในจังหวัดสู่มาตร..
05-06-2019 อ่านต่อ
“ผู้ว่าฯ พิษณุโลก พร้อมผลักดัน…อปท. 103 แห่งในจังหวัดสู่มาตรฐานการจัดการของเสียชุมชน”


SITEMAP