ข่าวกิจกรรมทั่วไป

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 อ่านต่อ
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโ..
06-08-2019 อ่านต่อ
วันที่6 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์ว..
การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน "การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ..
05-08-2019 อ่านต่อ
ตามที่ ท่าน นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหมายให้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วม การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน (ASEAN TVET Officials Meeting) ระหว..
" ประเมินเพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม Street Fo..
01-08-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม สมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ประเมินฯ มาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ภายในงาน "ตลาดกล้าเริ่ม" โดยวันนี้ได้ทำก..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ล..
26-07-2019 อ่านต่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ โดย ท่านนคร ศิลปอาชา ..
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรบันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง ณ สถานี..
26-07-2019 อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรบันทึกเทปถวายพระพรพระพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์ NBT
การประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนใน EEC
24-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงาน สัมมนา “Assessor Day ผู้ตรวจประเ..
19-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงาน สัมมนา “Assessor Day ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยก้าวสู่สากล” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เพื..
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลแก..
23-07-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ


SITEMAP