ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 อ่านต่อ
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 อ่านต่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 อ่านต่อ
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
ตามรอยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..
11-01-2017 อ่านต่อ
ตามรอยพ่อกับ 9 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัททริส คอร์ปอเรชัน จำกัด มอบกระ..
11-01-2017 อ่านต่อ
วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายสรรเสริญ สงวนศักด์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสายงานที่ปรึกษา บริษัททริส คอร์ปอเรชัน จำกัด พร้อมคณะณ สถาบันคุณว..
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560
10-01-2017 อ่านต่อ
วีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมคณะ ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ชั้น 17 อาคาร..
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษ..
10-01-2017 อ่านต่อ
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนั..
คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่มอบของที่ระลึกสวัสดีป..
10-01-2017 อ่านต่อ
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากคณะเจ้าหน้าธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ชั้น ๑๗ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาว..


SITEMAP