ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “ความสำคัญข..
28-08-2561 more information
(วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นก..
25-05-2561 more information
ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ ยาน..
สัมมนา 2018 World Congress: Preparing for the Skills Future,..
10-10-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศออสเตรเลียเพื่อร่วมเป็นวิทยากร
ช่างผมไทยรวมพลัง ทำดีเทิดไท้น้อมใจรำลึก องค์ภูมิพลมหาราชา
08-10-2561 more information
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบทรงผมนานาชาติณรงค์องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้บริการฟรี ตลอดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
“ผู้ระกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำ..
08-10-2561 more information
“ผู้ประกอบการและกลุ่มคนในอาชีพ “แปรรูปสัตว์น้ำ” มุ่งมั่นจัดทำเครื่องมือประเมิน เตรียมพร้อมยกระดับศักยภาพและการแข่งขันสู่ระดับสากล” ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือกับโครงการ RECOTVET เยอ..
05-10-2561 more information
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือกับ มิสเตอร์อินโก อิมฮอฟ ผู้อำนวยการโครงการ RECOTVET ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการฝึกอบรมสายอาชีพ สังกัด GIZ
งาน Professional HR 4.0 Road show
04-10-2561 more information
ร่วมงาน Professional HR 4.0 Road show ยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ซึ่ง สคช.ร่วมกับ ชมรมการจัดการงานบุคคลขอนแก่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น