ข่าวสารและกิจกรรม

การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรั..
30-11-2560 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบา..
4 หน่วยงาน ร่วมผนึกกำลัง "ติดปีกแท็กซี่สุวรรณภูมิ ทะยานสู่บร..
20-04-2561 more information
สคช. ร่วมมือแบบพหุภาคี กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ที่ให้บริการ ณ ทสภ.ให้มีมาต..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจปร..
19-04-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ บริษัท เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
"กองทัพไทย ร่วมกับ สคช. เดินหน้าผลักดันพัฒนาอาชีพ"
19-04-2561 more information
กองทัพไทยไฟเขียวสนับสนุนให้ทหารกองประจำการเข้าทดสอบมาตรฐานอาชีพ กับ ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยได้มีการจัดประชุมวางแผนการฝึกการรักษาความปลอดภัย ของทหารกองประจำการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมหารือกับกรมคุมประพฤติ ในการพัฒนาอาช..
19-04-2561 more information
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าหารือกับ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ พร้อมจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้กระ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
05-04-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ