ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. กับการพัฒนากำลังคนในระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อ..
01-05-2560 more information
สคช.จะพาไปพบคำตอบ รับวันแรงงานกับความสำคัญของกำลังคนในอาชีพ ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนพัฒนาเศษฐกิจและการขนส่งระดับประเทศ
สคช. จับมือ สมอ. เปิดตัว “หลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีห..
26-05-2560 more information
สคช. จับมือ สมอ. เปิดตัว “หลักสูตรผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” และจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างบุคลากรในการตรวจประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
26-05-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ห้องรัชวิภา ชั้น 2
รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ..
24-05-2560 more information
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ประธานกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วม..
24-05-2560 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโรงแรมร่วมกับคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท รีเจ้นท์ กรุ๊ป และ ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
สคช. เดินหน้าผลักดันทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคคลากรข..
23-05-2560 more information
รัฐบาลไทยได้มีการวางระบบเพื่อดำเนินการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถรับมือกับโอกาสและการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบันได้ รวมถึงการเสริมสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในทุกๆ รู..