ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรีย..
03-08-2021 อ่านต่อ
สคช. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือนเพื่อสังคม ในงาน Bangkok International Digital Content Festival 2021
สคช. เปิดเวทีถก! การพัฒนามาตรฐานอาชีพ กระตุ้นให้ทุกอาชีพมีส่..
30-07-2021 อ่านต่อ
สคช. เปิดเวทีถก! การพัฒนามาตรฐานอาชีพ กระตุ้นให้ทุกอาชีพมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกำลังคนรองรับโลกอนาคต
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จ ..
28-07-2021 อ่านต่อ
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกร..
พบกับ! หลักสูตร “พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็..
13-07-2021 อ่านต่อ
วันศุกร์นี้พบกับ! หลักสูตร “พัฒนาการบริการส่วนหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination”
ครั้งแรกกับการจัดทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ ระดมความเห็นทุกภาคส่ว..
12-07-2021 อ่านต่อ
ครั้งแรกกับการจัดทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ ระดมความเห็นทุกภาคส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ สคช.
สคช. MOU GHA อเมริกา ข้ามประเทศ กู้วิกฤตความเชื่อมั่น เพิ่มม..
07-07-2021 อ่านต่อ
สคช. MOU GHA อเมริกา ข้ามประเทศ กู้วิกฤตความเชื่อมั่น เพิ่มมาตรฐานคนในอาชีพเพื่อความปลอดภัยการท่องเที่ยว รองรับเทรนด์เที่ยวเพื่อสุขภาพ และบริการทางการแพทย์
สคช. ร่วมกับ Global Healthcare Accreditation จัดอบรมออนไลน์ ..
05-07-2021 อ่านต่อ
สคช. ร่วมกับ Global Healthcare Accreditation จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อเป็น Wellness Destination” หลักสูตรเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ในสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก และแหล่งท่อ..
สคช. เปิดประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) ข้ามประเทศ
02-07-2021 อ่านต่อ
สคช. เปิดประเมินเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) ข้ามประเทศ


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
news