News and Activities

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills Kaza..
27-08-2019 more information
การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (World Skills Kazan 2019) วันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมง..
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ..
27-08-2019 more information
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ”
สคช. ร่วมอภิปราย “โรงเรียนนอกระบบอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพ”
26-08-2019 more information
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครู ผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ ณ โรงแรมแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
"สคช. เสริมทัพ สร้างมืออาชีพ กลุ่ม Street Food ตลาดย้อนยุคบา..
25-08-2019 more information
"สคช. เสริมทัพ สร้างมืออาชีพ กลุ่ม Street Food ตลาดย้อนยุคบางระจัน สร้างความั่นใจ ไทยเที่ยวไทย"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) บุกเมืองขอนแก่น จับมือ 9 ..
20-08-2019 more information
สคช. บุกเมืองขอนแก่น จับมือ 9 องค์กร ร่วมกันสร้างมืออาชีพ 19 สิงหาคม 2562 นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำทีมจรดปากกาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 9 องค์กรที่มีหน้าที..
สคช.เข้าร่วมเสวนากับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไ..
20-08-2019 more information
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการปี 2562 เรื่อง รวมพลังก้าวนำสู่คุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Leadership Towards Professional Qualification in Sterilizing Services) ..
วงการซาลอน ได้มืออาชีพรุ่นใหม่อีกกว่า 150 คน
19-08-2019 more information
ช่างผมมืออาชีพกว่า 150 คน ได้รับการการันตีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเดินสายออกแบบทรงผมสร้างชื่อให้วงการซาลอน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข..
14-08-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ วันที่13 สิงหาคม2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืน..


SITEMAP