News and Activities

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข..
14-08-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)เตรียมดึงการศึกษานอกระบบเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ วันที่13 สิงหาคม2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืน..
สคช. ส่งมือกรรไกร รุกตลาดมืออาชีพ ช่างตัดผมจากศูนย์สอบจาก 3 ..
09-08-2019 more information
สคช. ส่งมือกรรไกร รุกตลาดมืออาชีพ ช่างตัดผมจากศูนย์สอบจาก 3 จังหวัดภาคใต้ กว่า 160 ชีวิต ขึ้นแท่นมืออาชีพ หลังได้รับการการันตีมาตรฐานจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับส..
08-08-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ผลักดันให้บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้ตามความ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโ..
06-08-2019 more information
วันที่6 สิงหาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์ว..
การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน "การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อ..
05-08-2019 more information
ตามที่ ท่าน นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหมายให้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนสถาบันฯ เข้าร่วม การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน (ASEAN TVET Officials Meeting) ระหว..
"ทบทวนมาตรฐานอาชีพ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพกำลัง..
02-08-2019 more information
"ทบทวนมาตรฐานอาชีพ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพกำลังคนของประเทศ"
" ประเมินเพื่อความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม Street Fo..
01-08-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมเชฟเสาวกิจ ปรีเปรม สมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมสังเกตการณ์ประเมินฯ มาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ภายในงาน "ตลาดกล้าเริ่ม" โดยวันนี้ได้ทำก..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ล..
26-07-2019 more information
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์การมหาชน)ลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ โดย ท่านนคร ศิลปอาชา ..


SITEMAP