News and Activities

สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
05-03-2020 more information
สคช. ลุยโคลนปลูกป่า รักษ์โลกและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานระยะทาง 8กิโลเมตร ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื..
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอา..
27-02-2020 more information
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Mr. Stuart Connor Qualifications & Assessment Director-Asia จากบริษัท Pearson และคุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร Presiden..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 more information
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกาศมาตรการป้องกัน COV..
23-03-2020 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประกาศมาตรการป้องกัน COVID-19 ฉบับที่ 2 “Work from Home”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤต COV..
20-03-2020 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวข้ามวิกฤต COVID-19 ไปให้โดยเร็ว สำนึกรู้ "ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก" ร่วมกันสังเกต ลด หลีก เลี่ยง เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันลดความเสี่ยง ช่วยกันระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของ..
ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ - ล้างมือบ่อยๆ - พกเจลแอลกอฮอล์ - ไ..
18-03-2020 more information
ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ - ล้างมือบ่อยๆ - พกเจลแอลกอฮอล์ - ไม่อยู่ในจุดรวมกลุ่ม และ เก็บเสบียงเท่าที่จำเป็น ... เพียงเท่านี้ก็อยู่ให้รอดจาก COVID-19 ได้อย่าง #มืออาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิง..
17-03-2020 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเต็มระบบ ด้วยแผนเพิ่มช่องทางในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพใหม่ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระ..
คนข้าวพร้อมประกาศตัว แปรรูปข้าวอย่างมืออาชีพ กับ สคช.
16-03-2020 more information
คนข้าวพร้อมประกาศตัว แปรรูปข้าวอย่างมืออาชีพ กับ สคช. นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาขีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขา..


SITEMAP