News and Activities

Wellness Quality ของไทยสู่มาตรฐานสากล ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ
11-11-2020 READ MORE
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบัน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 และส่วนงานสร้างความร่วมมือ หารือการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาระบบคุณภาพด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ (Medical & Wellness Tourism Qual..
สคช. ลงพื้นที่สำนักงานการพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เพื่อหารือแนว..
06-11-2020 READ MORE
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะกรรมการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงพื้นที่สำนักงานการพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่..
ลงพื้นที่วิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่ง สคช. มีความร่วมมือในการพัฒน..
12-11-2020 READ MORE
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะกรรมการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงพื้นที่วิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่ง สคช. มีความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนให้มีมาตร..
สคช. เตรียมทำความร่วมมือกับองค์การสะพานปลา ในการพัฒนากลุ่มผู..
12-11-2020 READ MORE
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันฯ พร้อม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะกรรมการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ลงพื้นที่สำนักงานท่าเทียบเรือระนอง องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็น 1 ในท่าเทียบเรือที่องค์การส..
“จุรินทร์” ชี้ “สคช.” เป็นหมากสำคัญในการรับรองคน ช่วยสร้างโอ..
29-10-2020 READ MORE
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมในงาน Smart SME EXPO 2020 ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานรวมตัวผู้ประกอบการ ..
หารือแนวทางการจัดทำงาน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วย..
30-10-2020 READ MORE
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ เข้าหารือแนวทางการจัดทำงานร่วมกับนางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหาร การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกั..
เร่งรัดช่วยเหลือชาวภูเก็ต! เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง ปรั..
30-10-2020 READ MORE
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ เข้าร่วมพูดคุยบรรยายถึงความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กับสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและเหล่าคณบดี คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อปรับปรุงหลักสูตร แล..
สคช. เดินเครื่องสร้างอาชีพที่ 2 ให้มัคคุเทศก์
30-10-2020 READ MORE
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชีพ กล่าวย้ำในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างมัคคุเทศก์มืออาชีพ” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งอุตส..


SITEMAP
news-en