ข่าวกิจกรรมทั่วไป

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
"เสริมสวยสุพรรณบุรี...เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพ ต่อยอด เติมทุน ..
17-10-2019 more information
"เสริมสวยสุพรรณบุรี...เตรียมพร้อมสู่มืออาชีพ ต่อยอด เติมทุน เพิ่มทักษะ จากกูรูระดับประเทศ" รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมเสวนาในงานสัมมนา "เสริมทักษะ ต่..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมประชุม Partners Meeti..
10-10-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมประชุม Partners Meeting ของ Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับสมรรถนะของครูสายวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเพื่อจัดก..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสต..
02-10-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ในการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มาจัดทำเป็นหลักสูตรระ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานมาตรฐานเจ้าหน้าที่ส..
26-09-2019 more information
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานมาตรฐานเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner) ตามราชกิจจานุเบกษาฯและตามแนวทางใหม่และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินการตามมติบอร์ดเรื่..
25-09-2019 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมประชุมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้บริหารจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมห..
23-09-2019 more information
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมร่วมกับ นางกิตติยา คัมภีร์ ผอ.สถาบันบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความร่..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมรุกส่งมืออาชีพเสริ..
19-09-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมรุกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างมืออาชีพช่างเสริมสวย หลังได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้เข้ารับการประเมินแล้วเกือบ 2,000 คน นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันค..
"สคช. ต้อนรับ...มืออาชีพช่างผมฝั่งตะวันออกกว่า 200 คน เข้าสู..
16-09-2019 more information
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย จำนวน 245 คน


SITEMAP