Test

ถึงคิว ออมสิน ลุกเป็นไฟ - สคช. นำทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญจากครัววั..
02-03-2021 READ MORE
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เดินหน้า Street Food On Tour In Bangkok นำทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญ เยือนธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ประเมินผู้ประกอบการร้านอาหาร ในฟู้ดคอร์ทและตลาดช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ยกระ..
สคช. – กองวิศวกรรมการแพทย์ ตั้งเป้าปักหมุดให้คนไทยต้องมีผู้ด..
01-03-2021 READ MORE
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าประชุมร่วมกับ นายวินัย ฉายากุล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ ผู้แทนจากกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือแนวทางการพัฒ..
"สคช. – รฟท. ถกแนวทาง Upskill พนักงานให้ทันยุค Digital"
01-03-2021 READ MORE
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะ หารือนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและการถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อพัฒนายกระดับ (Upski..
ก้าวแรกของความร่วมมือ สคช. – TIJ ถกแนวทางยกระดับผู้ต้องขังเป..
25-02-2021 READ MORE
ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นำทีมถกร่วมกับ ทีมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมาหชน) หรือ สคช. นำโดยนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ถึงแนวทางความร่วมมือในก..
สคช. หนุน กษ. ดันเกษตรกรสู่เกษตรมืออาชีพ
24-02-2021 READ MORE
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เตรียมจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปร..
สคช. แท็กทีมผู้เชี่ยวชาญจากครัวการบินไทย ปักหมุดตลาดกรุงไทยแ..
23-02-2021 READ MORE
สคช. แท็กทีมผู้เชี่ยวชาญจากครัวการบินไทย นำโดยเชฟวัชรพงศ์ เมฆผึ้ง และทีมเชฟจากครัววันดี ปักหมุดตลาดกรุงไทยและตลาดใต้ทางด่วน ย่านเพลินจิต หามืออาชีพร้านอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food มีผู้ประกอบอาหารเกือบ 100 ราย เ..
สคช. ปั้น “พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ” การันตีความสามารถว่าดูแลเด..
21-02-2021 READ MORE
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1 ให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะขอ..
อนุ ฯ NQF เร่งหารือเตรียมคลอดหลักสูตรมาตรฐานต่อยอดกำลังคนทั้..
19-02-2021 READ MORE
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ณ สำนั..


SITEMAP
news-en