News and Activities

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ทำบุญขึ้นปีใหม่แล้วก้าวเข้..
10-01-2020 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะกรรมการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญปีใหม่ และการก้าว..
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Fe..
06-01-2020 more information
นายกฯ ควงตะหลิวผัดไทโชว์ เปิดตัวงาน “Thailand Street Food Festival 2020” สคช. ผนึกกำลังร่วมภาครัฐ – เอกชน และเชฟระดับโลก ยกระดับสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้ดังไกลระดับโลก กับงาน “Thailand Street Food Festival 2020” เตรีย..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงควายยินดีนายกสมา..
23-01-2020 more information
สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ในโอกาสงานเปิดตัวสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ณ ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “Professional ..
23-01-2020 more information
เทคโนโลยี กับคนต้องอยู่ด้วยกันได้ “กอบศักดิ์” ชี้ ประเทศจำเป็นต้องพัฒนากำลังคนในอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ ทำให้ได้มากกว่าหน้าที่ที่มี เพราะอนาคตแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท แต่ก็ยังต้องพึ่งพาคนที่มีคุณภาพศักยภาพ เป็นเ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการจัดท..
21-01-2020 more information
ดินเครื่องเต็มสูบ กับ 7 อาชีพด้านไฟฟ้า เตรียมเปิดประเมิน 7 อาชีพด้านไฟฟ้า หลังคลอดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐาน..
20-01-2020 more information
เตรียมทหารตบเท้า ก้าวเข้าสู่มืออาชีพ DL นักเรียนเตรียมทหาร 587 นาย ตบเท้ารับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณว..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงก..
17-01-2020 more information
ไฟฟ้าคือชีวิต ต้องผลิต ต้องใช้ อย่างมืออาชีพ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาง..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุ..
13-01-2020 more information
เตรียมคลอด “มาตรฐานอาชีพจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)” ครั้งแรกกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุม และนิทรรศการ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม MICE ที่เติบโตต่อเนื่องสร้างมูลค่าทางเศรษฐ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การใหาชน)บุกมอบป้าย “มืออาชีพ” ให้..
13-01-2020 more information
“มืออาชีพ” บุก “บ้านระจัน” ขนาดนักรบ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน” ยังออกปาก “ขอบน้ำใจ” หลัง สคช. บุกมอบป้าย “มืออาชีพ” ให้ถึงร้าน ตอกย้ำความสำคัญการเป็นมืออาชีพกับ สคช. ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการแทนผู้อำนวยการส..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ทำบุญขึ้นปีใหม่แล้วก้าวเข้..
10-01-2020 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะกรรมการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสทำบุญปีใหม่ และการก้าว..


SITEMAP