News and Activities

พลิกโฉมบ้านเป็นร้านสร้างรายได้" สินเชื่อเพื่อมืออาชีพดอกเบี้..
05-04-2019 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการ "สร้างบ้าน สร้างอาชีพ" ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคช. เอสเอ็มอี ดี แบงก์ ธอส. และ บสย. ประสานพลังยกระ..
"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2018 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"เดินหน้า สานฝัน ปั้นอาชีพ สร้างพนักงาน รปภ. นิคมฯ อมตะซิตี้..
17-05-2019 more information
ายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเปิดการประชุมชี้แจงโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ"
สคช จับมือ 8 พันธมิตร ยกระดับ SMART 4 FOOD TRUCK
13-05-2019 more information
"สคช จับมือ 8 พันธมิตร ยกระดับ SMART 4 FOOD TRUCK " การยกระดับอุตสาหกรรมฟูดทรักให้เติบโตแบบแข็งแรงและยั่งยืนจำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมฟูดทรักมีมาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษ..
พลิกโฉมบ้านเป็นร้านสร้างรายได้" สินเชื่อเพื่อมืออาชีพดอกเบี้..
05-04-2019 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการ "สร้างบ้าน สร้างอาชีพ" ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคช. เอสเอ็มอี ดี แบงก์ ธอส. และ บสย. ประสานพลังยกระ..
"ตอกย้ำมืออาชีพตัวจริง street food สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐา..
04-04-2019 more information
วันที่4 เมษายน 2562 สคช.ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าจัดประเมินสมรรถนะฯ อย่างต่อเนื่อง ในงาน "Street food on tour " โดยมีเจ้าหน้าที่สอบนำทีมโดยเชฟเสาวกิจ เชฟธิติ และดร.อนันต์ ในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญ..
Street food on Tour
04-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดแสดงนิทรรศการ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มาร่วมงาน Street food on Tour
"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. Kick off เปิดตัวแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก..
28-03-2019 more information
คช. Kick off เปิดตัวแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน คาดช่วยประเทศส่งต่อมาตรฐานอาชีพสู่ภาคการศึกษา สร้างคนคุณภาพสู่ภาคเศรษฐกิจ
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบร..
18-03-2019 more information
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการประเมินฯ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อาชีพผู้ดูแลเด็ก


SITEMAP