กิจกรรม

"Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ"

 05-06-2562
 1,014    

งานสัมมนา "Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

File size : 13.92 Mb
File type : .pdf
Download : 441
File size : 0.95 Mb
File type : .pdf
Download : 144
SITEMAP