แผนการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2564

(dev)แผนการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2564

แผนการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2564

  • แผนการตรวจสอบประจำปี 2564.pdf

    File size : 1.97 Mb
    File type : .pdf
    Download : 56

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
finance-risk-detail