ข่าวสารและกิจกรรม

พลิกโฉมบ้านเป็นร้านสร้างรายได้" สินเชื่อเพื่อมืออาชีพดอกเบี้ยต่ำ 0.25% ติดปีกอาชีพเสริมสวยสู่มาตรฐานสากล

 05-04-2562
 49    

 นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการ "สร้างบ้าน สร้างอาชีพ"   ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สคช. เอสเอ็มอี ดี แบงก์  ธอส. และ บสย. ประสานพลังยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบการเสริมสวย เสริมแกร่งธุรกิจ มอบทักษะความรู้ เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 0.25% ต่อเดือน พลิกโฉมบ้านเป็นร้าน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

 

โครงการนี้ สร้างคนตัวเล็กให้เดินหน้าไปสู่ความเข้มแข็ง เป็นการต่อยอดที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มผู้ได้รับใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย สามารถนำเงินทุนไปขยายกิจการ สร้างโอกาสทางอาชีพไปยังชุมชนเมืองต่างๆทั่วประเทศอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกลุ่ม บริษัท ชลาชล บรรยายในหัวข้อ "Sustainable Salon Management"  และคุณไกรวิทย์ พุ่มสุโข ผู้บริหาร สุโข ซาลอน  บรรยายในหัวข้อ  " เทรนด์ใหม่ไฟแรงที่ช่างผมยุค 4.0 ควรรู้"