ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหาร สคช.ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561

 06-02-2561
 273    

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับ ในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีท่านนคร ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการ คุณพอ บุณยรัตพันธ์ ที่ปรึกษาฯ ผอ.พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ตัวแทนผู้บริหาร สคช. และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี