ข่าวสารและกิจกรรม

พร้อมยกระดับช่างก่อสร้าง 6 สาขาอาชีพ ให้เป็นช่างมืออาชีพ

 08-10-2563
 758    
พร้อมยกระดับช่างก่อสร้าง 6 สาขาอาชีพ ให้เป็นช่างมืออาชีพ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดประเมินใน 6 สาขาวิชาชีพ ทั้งช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง ช่างงานทำผิวจราจรแอลฟัสท์คอนกรีต ช่างงานดันท่อลอด ผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน และช่างติดตั้งกระจกอาคาร ยกระดับกำลังคนกลุ่มก่อสร้างให้เป็นช่างมืออาชีพ ซึ่งการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ความรู้ความสามารถของคนในอาชีพ ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐอย่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้การการันตียกระดับคุณภาพคนในอาชีพ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
detail