ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ผนึก 8 ภาคีเครือข่าย พัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล

 16-12-2563
 118    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Microsoft (Thailand) จำกัด,กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กศน.,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,บริษัท JobsDB จำกัด, UNESCO Bangkok และ Social Technology Institute ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน Empowering Thailand  ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ตกงานจากผลกระทบโควิด-19 ให้ได้งานทำด้วยทักษะดิจิทัลในประเทศไทย ตั้งเป้าพัฒนาทักษะดิจิทัล  250,000 คน ใน 1 ปี ที่สำคัญจะสามารถทำให้คนไทยมากกว่า 10 ล้านคนเข้าถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัล
โดยภายใต้ความร่วมมือบริษัท Microsoft ได้จัดทำหลักสูตรด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ (ภาษาไทย) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตรียมสร้างแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์และการจ้างงาน ขณะที่บริษัท JobsDB จำกัด ก็พร้อมเชื่อมโยงสู่การจ้างงานอย่างเป็นรูปธรรม เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริม พัฒนาคนตลอดชีวิต หรือ Life long Learning
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สคช.พร้อมดำเนินการจัดการประเมินและให้การรับรองเพื่อยกระดับกำลังคนด้านดิจิทัลอย่างเต็มที่ ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นการประเมินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Based Testing) โดยเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมฐานรากด้านดิจิทัลให้กับคนไทย เนื่องจากเป็นการบูรณาการร่วมกันขององค์กรหลักด้านดิจิทัลในประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการประเมินจะมีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลและแอพพลิเคชัน  Propin ของสถาบัน เพื่อการเข้าถึงของผู้ที่ต้องการจ้างงานต่อไป


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail