ข่าวสารและกิจกรรม

นำเสนอภารกิจหน้าที่และแนวทางการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 23-11-2563
 54    

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ นำเสนอภารกิจหน้าที่และแนวทางการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งทางนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร กรรมการบริหารพรรคกล้า และคณะได้มาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องทางด้านสังคม โดยเฉพาะกรณีผู้ดูแลเด็ก หลังเกิดปัญหาพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายเด็กเล็ก ซึ่ง สคช. เองได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมรับการประเมินสมรรถนะบุคคลให้กับผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการกลั่นกรองบุคลากรที่ประกอบอาชีพอย่างมีมาตรฐานต่อไป


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
detail