ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

 28-11-2561
 1,212    

 

สคช.ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

           เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร  สาขาผู้ประกอบอาหาร   ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

นายกฤษฎา  ผาทอง  นักวิชาการประเมินผล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ  2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่มีคุณภาพต่อไป   โดยมี นายธวัชชัย  พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ให้การต้อนรับ

 


SITEMAP