ข่าวสารและกิจกรรม

สคช.สร้างความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 10-01-2562
 81    

 

สคช.สร้างความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางลงพื้นที่สร้างความร่วมมือและหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี  เพื่อสร้างความร่วมมือขยายลผการประเมินฯในอาชีพต่างๆ เพื่อมุ่งเน้น อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูป และอาหาร  การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารคลังสินค้าและการบำรุงรักษารถยนต์ เป็นต้น ซึ่งประธานกรรมการสถาบันฯ ได้เสนอแนวทางร่วมกันที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ  เพื่อสร้างความร่วมมือกันในระดับประเทศ