ข่าวสารและกิจกรรม

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เตรียมพลิกโฉมมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และสร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล

 25-05-2561
 749    

                (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงาน วัน TPQI Day พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรรังรองฯ ผู้เข้าทดสอบความเป็นมืออาชีพตัวจริงกับ สคช. เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี

                ซึ่งภายในงานมีการจัดทดสอบความเป็นตัวจริง ทั้งในวงการไอซีที โลจิสติกส์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บัญชี เป็นต้น รวมทั้งมีการเสวนาครั้งสำคัญ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างไทยและเกาหลี ถึงคุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พัฒนากำลังคนร่วมกัน อาทิ กองบัญชากองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย สถาบันอาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และการมอบโล่สำหรับองค์กรรับรองที่มีผลงานดีเด่นในปี 2560


SITEMAP