ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่มาตรฐานสากล

 02-10-2561
 606    

          (1 ต.ค.61) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรอบรมและการจัดทำระบบ E-Learning ระหว่างนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และนายทาเคชิ ฮาเซกาวา ประธานกรรมการ JMA Management Center Inc. (JMAM) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

            นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึง “การลงนามความร่วมมือกับ JMAM ครั้งนี้ ว่า ได้รับการประสานจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization : JETRO) ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น โดยความร่วมมือกับ JMA Management Center Inc. (JMAM) นี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่สมรรถนะการบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยี ที่ต้องตระหนักถึงคุณภาพ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาส่งมอบงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มิใช่เพียงในโรงงานของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะสามารถนำไปใช้กับทุกโรงงานที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของตน  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็น ผู้กำหนดให้เป็นสมรรถนะและสร้างกระบวนการประเมิน นอกจากนี้   ยังร่วมมือในการจัดทำระบบ  E- Learning ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันฯ ดำเนินการอยู่ในการตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนากำลังคนของรัฐบาลที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 

           ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่าง JMAM และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประเมินและรองรับกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาช่างเทคนิคในโรงงานและการสร้างการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  E- Learning ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งฝ่าย JMAM  จากประเทศญี่ปุ่น ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


SITEMAP